دهه چهل، دهه‌اى بود که گروهى مى کوشیدند از مذهب علیه مذهب استفاده کنند و این مطلب تازه اى نبود. آنان با القاى افکار مسموم و التقاطى، ذهن جامعه به خصوص نسل جوان را آشفته مى‌ساختند و در انحراف آنان از مسیر فطرى و الهى تلاش مى کردند.
در چنین دهه اى، یعنى سال 1343 جمعى از علماء و دانشمندان حوزه علمیه قم، مؤسسه در راه حق را تأسیس کردند.

انگیزه‌ی آنان،
هدایت جامعه به ویژه نسل جوان و تحصیل کرده به صراط مستقیم بود. اینان با وجود موانع بسیارى که رژیم طاغوت بر سر راهشان مى گذاشت با توکل به خدا و عنایات الهى به رسالت خطیر خویش همت گماشتند و از خطرها نهراسیدند.

 

اولین گام،
مقابله با مزدوران و جیره خواران استعمار و دشمنان اسلام بود که مى خواستند مذهب را، موجودى جامد و بى روح معرفى کنند. از این رو دوره اوّل و دوم «نشریات رایگان» مؤسسه، مختصّ انحراف هاى دینِ مسیحیت بود. در پى آن، یک دوره تاریخ اسلام با رعایت ایجاز منتشر شد و توانست نسلى که داشت در منجلاب فساد غرقه مى شد، مخاطب قرار دهد. نوجوانان و جوانان وقتى دیدند روزنه اى به سوى حق به رویشان باز شده، جوانه هاى امید در قلبشان به بار نشست و با عطش وصف ناپذیر، مطالب اخلاقى و هشدار دهنده نشریات را چون آبى گوارا نوشیدند و روح تشنه شان را سیراب ساختند. شیاطین براى اجراى سیاست نابودى ایمان و پاکى، در گذشته هاى نه چندان دور «مارکسیسم» را علم کردند. مکتبى با ظاهرى پر زرق و برق و فریب دهنده. این مکتب در پرتو اصطلاحات پر آب و تاب و دفاع از کارگران و بر پایه بافته هاى فلسفه مادى، بسیارى از جوانان را در گرداب خویش هلاک ساخت و دل و ایمان آنان را ربود. مؤسسه، در مبارزه وسیع با این مکتب انحرافى بر آن شد تا نشریاتى را در دو سطح ساده و تخصّصى منتشر سازد تا هم حقایق را بازگوید و هم پرده از چهره فریبنده مارکسیسم برافکند. از طرفى دیگر، اشتیاق مردم به فراگیرى اصول دینشان و تقاضاهاى مکرر آنان در این مورد، باعث شد تا مؤسسه، اصول عقاید را با روشى نو و علمى عرضه دارد. به طور کلى انتشار نشریات رایگان مؤسسه در راه حق، تحوّلى شگرف را در جامعه پدید آورد و زمینه را براى بیدارى نسل جوان فراهم ساخت و بسیارى را از دام مکر مکاتب انحرافى رهاند و بیدار کرد. افزون بر این فعالیت ها، نشریات عمیق و کلیدى آن، به زبان هاى زنده دنیا ترجمه شد و در آن سوى مرزها تشنگان را از زلال معارف اسلامى سیراب ساخت.

در پایان باید از همه کسانى که در این راه والا و هدف بزرگ ما را یارى داده و هزینه سنگین مؤسسه را از ابتداى تأسیس به دوش کشیده اند، سپاسگزارى نماییم و توفیق و سعادت همه خادمان قرآن و ائمه عصمت و طهارت(علیهم السلام) را از خداى منّان بطلبیم.

 

اشتراک نشریات رایگان

سامانه پاسخگویی