اعضای محترم هیئت امناء:

آیت الله سید محسن خرازی حفظه الله

آیت الله شیخ رضا استادی حفظه الله

آیت الله سید اسدالله مسعودی حفظه الله

آیت الله خیرالله سلیم زاده رحمة الله

آقای حاج محمود لولاچیان زید عزه

آقای حاج مهدی استادی زید عزه

آقای حاج احمد شهامت پور زید عزه

 

اعضای محترم هیئت مدیره:

آقای حاج محمود لولاچیان (رئیس هیئت مدیره)

آقای حاج مهدی استادی

حجت الاسلام و المسلمین رضا کاردان

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد روحانی

آقای دکتر سید حسین اخوان علوی

آقای حاج احمد شهامت پور

حجت الاسلام والمسلمین سید حجت موسوی عبادی

 

مدیرعامل: حجت الاسلام والمسلمین سید حجت موسوی عبادی

 

معاونت ها:

معاون پژوهش: حجت الاسلام و المسلمین رضا کاردان

معاون آموزش: حجت الاسلام و المسلمین رضا کاردان

معاون فرهنگی و ارتباطات: حجت الاسلام و المسلمین سید حجت موسوی عبادی

معاون اداری و مالی: محمد حسین ابراهیمی

 

اعضای هیئت علمی:

حجت الاسلام و المسلمین رضا کاردان

حجت الاسلام و المسلمین محمد علی انصاری

حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا حسینی

اشتراک نشریات رایگان

سامانه پاسخگویی