متن کتاب های موسسه در راه حق (آزمایشی)

در این قسمت که به صورت آزمایشی راه اندازی شده متن کتاب های موسسه جهت مطالعه آنلاین مخاطبان گرامی قرار داده می شود.

شما میتوانید از لیست پایین متن تعدادی از کتاب ها را مطالعه فرمایید.

امام آمدند و دعا كردند و فرمودند: «از پيامبر روايت شده است كه: به باقيمانده هاى ملك و مالى كه به آن لطمه وارد آمده است; بچسبيد».

من همان زمين را آب دادم و خدا به آن بركت داد و چندان محصول آورد كه به ده هزار فروختم».[46]

سخنان امام

* فروتنى در آنست كه با مردم چنان كنى كه دوست مى دارى با تو همان گونه رفتار كنند.[47]

* بهترين وسيله نزديكى به خدا، پس از شناخت او، نماز، نيكى به والدين، و ترك حسد و خودپسندى و فخر و نازيدن است.[48]

* آنكه خيانت ورزد و عيب چيزى را بر مسلمانى فرو پوشد يا از راهى ديگر او را گول بزند و مكر و خدعه كند; مستوجب لعنت خداوند است.[49]

* بنده بسيار بد خداوند كسى است كه دو روى و دو زبان باشد. پيش روى برادر دينى ثناى او گويد و چون از او دور شد، بدگويى كند يا اگر به برادر مسلمانش نعمتى عطا شد به او رشك ورزد و چون گرفتارى برايش پيش آمد از يارى وى دست بردارد.[50]

* هر كس عاشق دنيا شد، ترس آخرت از دلش رخت برمى بندد.[51]

* خَيْرُ الاُمُورِ اَوْسَطُها; بهترين كارها، حد ميانه آنهاست.[52]

* حَصِّنُوا اَمْوالَكُمْ بِالزَّكاةِ; اموال خود را با دادن زكات حفظ كنيد.[53]

اشتراک نشریات رایگان

سامانه پاسخگویی