متن کتاب های موسسه در راه حق (آزمایشی)

در این قسمت که به صورت آزمایشی راه اندازی شده متن کتاب های موسسه جهت مطالعه آنلاین مخاطبان گرامی قرار داده می شود.

شما میتوانید از لیست پایین متن تعدادی از کتاب ها را مطالعه فرمایید.

 

صله رَحِم

يا پيوند خويشاوندى

 

نوشته: مرتضى صابر خراسانى

با مقدمه حضرت آيت الله سبحانى (دام ظلّه)

 

اشتراک نشریات رایگان

سامانه پاسخگویی