متن کتاب های موسسه در راه حق (آزمایشی)

در این قسمت که به صورت آزمایشی راه اندازی شده متن کتاب های موسسه جهت مطالعه آنلاین مخاطبان گرامی قرار داده می شود.

شما میتوانید از لیست پایین متن تعدادی از کتاب ها را مطالعه فرمایید.

در شناخت عقايد، ابتداءً از عقل استفاده مى كنيم و عقل است كه درست بودن دين و عقايد دينى را براى ما اثبات مى كند، براى فهم مسائل جزئى عقايد مانند اصل توحيد، عدل، نبوّت، امامت و معاد از آيات، روايات و سيره و سبك رفتار رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و امامان معصوم(عليهم السلام) استفاده مى كنيم.

در شناخت احكام و اخلاق از عقل و نقل نيز استفاده مى كنيم، بسيارى از قواعد عقلى را در درك و فهم مسائل اخلاقى و احكام (كه عبارت از عبادات، معاملات، سياسات باشد) بكار مى گيريم.

عقايد نقش ستون و پايه را در دين دارند. عمل به فروع دين (نماز، روزه، حج، جهاد، خمس، زكوة امربه معروف و نهى از منكر، تولّى و تبرى) در صورتى معنا و مفهوم پيدا مى كند، و مهر صحّت و درستى به آن مى خورد كه همراه با اعتقاد به اصل توحيد، نبوّت و معاد باشد. و توجّه ما به فروع دين وابسته به نوع معرفت و ايمان ما به عقايد دينى است. هر اندازه معرفت و ايمان ما به خدا و مقام نبوّت و معاد بيشتر باشد، تعبّد ما در انجام فرائض دينى و احكام و اخلاق دينى بيشتر و خالص تر خواهد بود. زمانى كه عقايد مردم سست باشد، فروع دين چندان ارزش و منزلتى در نزد آنها نخواهد داشت.

براساس همين نقش سازنده و مهم عقايد است كه دشمن در طول تاريخ سعى در تحريف عقايد كرده و با ايجاد شبهات واهى و سست، عقايد را امورى خلاف عقل و علم معرفى كرده است.

و به همين جهت وظيفه مهم علم كلام اين است كه با قدرت عقل و توجّه دقيق به محتواى مسائل دينى در برابر تهاجم خصم بايستد و پاسخگوى شبهات و سؤالهاى مطرح شده در مسايل و عقايد دينى باشد.

خدا هدايت كننده است

بشر به لحاظ محدوديت در ابزار ادراكى قادر به شناخت تمام جهات هدايت نيست. و به همين جهت بشر به عنوان بشر بودن هدايت كننده نيست. هدايت واقعى را بايد از كسى جست كه خود نيازى به هدايت ندارد. و آن جز خداى متعال نيست.

«وَ ما كُنّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلا اَن هدينَا اللّهُ»:[5] اگر هدايت الهى نبود، ما هرگز هدايت نمى شديم (و پا به بهشت نمى گذاشتيم).

اشتراک نشریات رایگان

سامانه پاسخگویی