متن کتاب های موسسه در راه حق (آزمایشی)

در این قسمت که به صورت آزمایشی راه اندازی شده متن کتاب های موسسه جهت مطالعه آنلاین مخاطبان گرامی قرار داده می شود.

شما میتوانید از لیست پایین متن تعدادی از کتاب ها را مطالعه فرمایید.

به ابوالعتاهيه شاعر و ابراهيم موصلى موسيقيدان به خاطر چند بيت شعر و قدرى ساز و آواز، هر يك صد هزار درهم و صد دست لباس داد.[18]

در قصر هارون گروه زيادى از زنان خوش آواز و سازنواز فراهم آمده بودند و انواع و اقسام سازهاى موسيقى آن عصر، در آنجا وجود داشت.[19]

هارون به جواهرات علاقه اى بى مانند داشت; يكبار براى خريد يك انگشتر صد هزار دينار پرداخت.[20]

هر روز ده هزار درهم خرج آشپزخانه اش بود و گاه تا سى رنگ غذا برايش درست مى كردند.[21]

يك روز هارون غذايى از گوشت شتر طلبيد; چون آوردند، جعفر برمكى گفت: «خليفه مى دانند كه اين غذا كه برايشان آورده اند چقدر خرج برداشته است؟»

ـ سه درهم...

ـ نه به خدا، چهار هزار درهم تاكنون خرج برداشته; زيرا مدتها است كه هر روز شترى مى كشند تا اگر خليفه ميل به گوشت شتر فرمودند آماده باشد![22]

هارون قمار هم مى كرد و باده نيز بسيار مى نوشيد، حتى گاه با همه حاضران در مجلس.[23] با وجود اين، از سر عوام فريبى به برخى از مظاهر اسلامى هم تظاهر مى كرد; حج مى گذارد و گاه به برخى از وعاظ مى گفت او را موعظه كنند و مى گريست...!

اشتراک نشریات رایگان

سامانه پاسخگویی