متن کتاب های موسسه در راه حق (آزمایشی)

در این قسمت که به صورت آزمایشی راه اندازی شده متن کتاب های موسسه جهت مطالعه آنلاین مخاطبان گرامی قرار داده می شود.

شما میتوانید از لیست پایین متن تعدادی از کتاب ها را مطالعه فرمایید.[1]ـ ابواء بين مدينه و مكه واقع شده است.

[2]ـ اشاره به سوره فيل، آيه: «وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً، اَبابيلَ، تَرْميهِمْ بِحِجارَة مِنْ سِجّيل».

[3]ـ كافى، ج 1، ص 476.

[4]ـ داعيان انقلاب ضد اموى، خيانت بزرگى كردند، بدين معنى كه عباسيان را به جاى علويان جا زدند و نگذاشتند خلافت به مركز اصلى و راستين خويش باز گردد.

ابوسلمه و ابومسلم خراسانى، نخست مردم را به طرف آل على مى خواندند، اما، از همان روزهاى اوّل، در زير پرده، كاخ سلطنت عباسيان را پى مى افكندند و از اين روى بود كه حضرت امام صادق، با ژرفنگرى سياسى، به گفته هاى آنان ترتيب اثر ندادند چون مى دانستند كه آنان واقعاً به يارى او به پا نخواسته اند، و چيز ديگرى در سر مى پرورانند.

رجوع كنيد به كتاب ملل و نحل شهرستانى، ج 1، ص 154، چاپ مصر ـ تاريخ يعقوبى، ج 3، ص 89 ـ بحارالانوار، ج 11، ص 142، چاپ كمپانى.

[5]ـ حياة الامام، ج 1، ص 445ـ439.

[6]ـ بحار، ج 48، ص 71 و 72.

و نيز اعلام الورى طبرى، چاپ علميه اسلاميه، ص 295، با اندك تفاوت و تصرف.

[7]ـ سوره محمد(صلى الله عليه وآله وسلم)، آيه 22.

[8]ـ تاريخ بغداد، ج 13، ص 30ـ31.

[9]ـ مقاتل الطالبين، ص 447.

[10]ـ مقاتل الطالبيين چاپ مصر ص 453.

[11]ـ تاريخ طبرى، ج 10، ص 592، چاپ ليدن.

[12]ـ تاريخ طبرى ج 10 ص 593 چاپ ليدن.

[13]ـ حياة الامام ج 1 ص 458.

[14]ـ تاريخ يعقوبى ج 2 ص 407 چاپ بيروت.

[15]ـ طبرى، ج 10، ص 603.

[16]ـ حياة الامام، ص 29.

[17]ـ حياة الامام، ج 2، ص 39.

[18]ـ حياة الامام، ج 2، ص 32.

[19]ـ حياة الامام، ج 2، ص 62.

[20]ـ الامامة والسياسة، ج 2.

[21]ـ حياة الامام، ج 2، ص 39.

[22]ـ حياة الامام، ج 2، ص 40.

[23]ـ حياة الامام، ج 2، ص 70.

[24]ـ حياة الامام، ج 2، ص 77.

[25]ـ مقاتل الطالبين، 463ـ497.

[26]ـ امالى شيخ طوسى، ص 206، چاپ سنگى.

[27]ـ امالى شيخ طوسى، ص 206.

[28]ـ رجال كشى، ص 441ـ440 ; پدر گرامى آن حضرت، امام صادق(عليه السلام) نيز به يونس بن يعقوب مى گويد: «اينان را در بناء مسجد هم يارى نكن». وسائل، ج 12، ص 120ـ130.

[29]ـ غيبت شيخ طوسى، ص 21، چاپ سنگى.

[30]ـ تاريخ بغداد، ج 13، ص 32.

[31]ـ غيبت شيخ طوسى، ص 22ـ25، چاپ سنگى.

[32]ـ عيون اخبار الرضا، ج 1، ص 97.

[33]ـ كافى، ج 1، ص 486 ـ انوار البهيه، ص 97.

[34]ـ خلجان : به خاطر آمدن، ميل خاطر، خواهش چيزى (فرهنگ معين).

[35]ـ سوره انعام، آيه 84.

[36]ـ سوره آل عمران، آيه 61.

[37]ـ عيون اخبار الرضا، ج 1، ص 81، چاپ قم ـ احتجاج طبرسى، چاپ سنگى نجف، ص 211ـ213 و بحار، ج 48، ص 129ـ125.

[38]ـ حياة الامام، ج 1، ص 140 ـ ارشاد مفيد، ص 281; با كمى تفاوت.

[39]ـ حياة الامام موسى بن جعفر، ج 1، ص 140 ـ ارشاد مفيد، ص 281; با اندك تفاوت

[40]ـ مناقب ابن شهرآشوب، چاپ قم، ج 4، ص 297; نقل به اختصار.

[41]ـ ارشاد مفيد، ص 277.

[42]ـ ارشاد مفيد، ص 279.

[43]ـ اين كار چون براى اصلاح و به راه آوردن آن شخص انجام مى شد در نظر امام جايز بلكه لازم بوده است.

[44]ـ تاريخ بغداد، ج 13، ص 28 ـ ارشاد مفيد، ص 278.

[45]ـ تاريخ بغداد، ج 13ـ ص 28.

[46]ـ تاريخ بغداد، ج 13، ص 29.

[47]ـ وسايل، ج 2، ص 456، چاپ قديم .

[48]ـ تحف العقول.

[49]ـ مستدرك الوسائل، ج 2، ص 455.

[50]ـ مستدرك الوسائل، ج 2، ص 102.

[51]ـ آيين زندگى، ص 131.

[52]ـ بحار، ج 48، ص 154.

[53]ـ بحار، ج 48، ص 150.

[54]ـ اعلام الورى طبرسى، ص 291، چاپ علميه اسلاميه ـ اثبات الهداة، ج 5، ص 486.

[55]ـ بصائر الدرجات، ص 471، چاپ جديد ـ اثبات الهداة، ج 5، ص 484.

[56]ـ غيبت نعمانى، چاپ سنگى، ص 179 ـ بحار، ج 48، ص 21.

[57]ـ ارشاد مفيد، ص 270.

[58]ـ وفات امام صادق(عليه السلام) در سال 148 هجرى قمرى و وفات امام كاظم(عليه السلام) در سال 183 هجرى قمرى واقع شده است.

[59]ـ منتهى المقال، ص 254، چاپ سنگى.

[60]ـ رجال كشى، ص 591.

[61]ـ رجال كشى، ص 590.

[62]ـ اختصاص شيخ مفيد، ص 86، چاپ تهران.

[63]ـ رجال كشى، ص 441ـ440.

[64]ـ فهرست شيخ طوسى، ص 109، چاپ نجف 1380.

[65]ـ فهرست نجاشى، ص 148، چاپ تهران.

[66]ـ رجال كشى، ص 502.

[67]ـ رجال كشى، ص 503.

[68]ـ فهرست شيخ طوسى، ص 117.

[69]ـ فهرست شيخ طوسى، ص 117.

[70]ـ كافى، ج 5، ص 110.

[71]ـ قرب الاسناد، ص 126، چاپ سنگى.

[72]ـ رجال كشى، ص 433.

[73]ـ رجال كشى، ص 431.

[74]ـ ارشاد مفيد، ص 275.

[75]ـ رجال كشى، ص 430.

[76]ـ فهرست شيخ طوسى، ص 117.

[77]ـ چون مغازه مؤمن طاق در كوفه زير طاقى قرار گرفته بود به اين نام مشهور شد.

[78]ـ رجال كشى، ص 135 و 239 و 240.

[79]ـ رجال كشى، ص 186.

[80]ـ رجال كشى، ص 187.

[81]ـ سوره حجر، آيه 38.

[82]ـ فهرست ابن نديم، ص 263، چاپ مصر.

[83]ـ داستان داود و آن دو فرشته در سوره ص، آيه 21ـ22 ياد شده، توضيح آن را مى توانيد در يكى از تفاسير فارسى بخوانيد.

[84]ـ الفصول المختارة سيد مرتضى، ص 26، چاپ نجف; با اختصار.

[85]ـ رجال كشى، ص 271ـ273 ـ اصول كافى، ج 1، ص 196; با اندك تفاوت ـ مروج الذهب مسعودى با تفاوتى بيشتر امام تفاوتى كه به مقصود زيانى ندارد.

l در اينجا از باب حق شناسى لازم است تذكر دهيم كه در تهيه و تنظيم اين نوشتار از كتاب حياة الامام الكاظم(عليه السلام)تأليف دانشمند محترم آقاى كاظم قرشى ـ به عنوان راهنما ـ بهره فراوانى برده شده است.

اشتراک نشریات رایگان

سامانه پاسخگویی