متن کتاب های موسسه در راه حق (آزمایشی)

در این قسمت که به صورت آزمایشی راه اندازی شده متن کتاب های موسسه جهت مطالعه آنلاین مخاطبان گرامی قرار داده می شود.

شما میتوانید از لیست پایین متن تعدادی از کتاب ها را مطالعه فرمایید.

ـ پس خدا مغز و مركز احساس را براى زدودن شك اين جوارح قرار داده است؟

ـ آرى.

ـ پس حتماً به مغز و مركز احساس نياز داريم؟

ـ آرى.

هشام مى گويد، گفتم : «خداوند جوارح تو را بدون امامى كه درست را از نادرست تشخيص دهد وانگذاشته است، اما همه اين خلق را در حيرت و شك و اختلاف بدون امامى كه در هنگام اختلاف و شك به او رجوع كنند واگذاشته است؟!!».

عمرو بن عبيد ساكت شد و چيزى نگفت سپس به من رو كرد و پرسيد: «اهل كجائى؟»

گفتم: «اهل كوفه».

گفت: تو هشام هستى. مرا پيش خود برد و در جاى خود نشانيد و ديگر صحبتى نكرد تا من برخاستم.

امام صادق(عليه السلام) تبسم كرد و فرمود: «چه كسى به تو اين استدلال را ياد داد؟»

هشام گفت: «اى پسر رسول خدا، همينطور بر زبانم جارى شد».

امام فرمود: «اى هشام! به خدا سوگند اين استدلال در صحف ابراهيم و موسى نوشته شده است».[85]

اشتراک نشریات رایگان

سامانه پاسخگویی