متن کتاب های موسسه در راه حق (آزمایشی)

در این قسمت که به صورت آزمایشی راه اندازی شده متن کتاب های موسسه جهت مطالعه آنلاین مخاطبان گرامی قرار داده می شود.

شما میتوانید از لیست پایین متن تعدادی از کتاب ها را مطالعه فرمایید.

هشام كتاب هاى بسيار نوشت، و با علماى اديان و مذاهب مباحثه هاى جالبى انجام داد.

يحيى بن خالد برمكى در حضور هارون الرشيد به هشام گفت: «آيا ممكن است حق در دو جهت مخالف قرار بگيرد؟»

هشام گفت: «نه».

يحيى گفت: «مگر چنين نيست كه وقتى دو نفر با هم اختلاف دارند و بحث مى كنند يا هر دو بر حقند يا هر دو باطل و يا يكى بر حق، ديگرى باطل است؟»

هشام گفت: «آرى، خالى از اين سه صورت نيست ولى صورت اول امكان ندارد; ممكن نيست هر دو بر حق باشند».

يحيى گفت: «اگر قبول دارى چنانچه دو نفر در حكمى از احكام دين با هم نزاع و اختلاف داشته باشند ممكن نيست هر دو بر حق باشند; پس على و عباس كه نزد ابوبكر رفتند درباره ميراث رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) با هم نزاع كردند، كدام بر حق بودند؟»

گفت: «هيچ كدام بر خطا نرفتند و داستان آنها نظير هم دارد: در قرآن مجيد، در قصه داود(عليه السلام)آمده است كه دو فرشته با هم نزاع داشتند و نزد داود(عليه السلام) آمدند كه نزاع آنها را حل كند، از آن دو فرشته كدام بر حق بودند؟»

يحيى گفت: «هر دو بر حق بودند و با هم اختلاف نداشتند، و نزاع آنان صورى بود، و مى خواستند با اين صحنه داود را متوجه كار وى سازند».[83]

هشام گفت: نزاع على(عليه السلام) و عباس هم همين طور بود و آنها با هم اختلاف و نزاعى نداشتند. و تنها براى آگاه كردن ابوبكر از اشتباهى كه كرده بود، اين كار را كردند و خواستند به ابوبكر بفهمانند اين كه مى گويى كسى از پيامبر ارث نمى برد، دروغ مى گويى و ما وارث اوييم».

يحيى متحير شد، قدرت پاسخ نداشت و هارون الرشيد هم هشام را مورد تحسين قرار داد.[84]

اشتراک نشریات رایگان

سامانه پاسخگویی