متن کتاب های موسسه در راه حق (آزمایشی)

در این قسمت که به صورت آزمایشی راه اندازی شده متن کتاب های موسسه جهت مطالعه آنلاین مخاطبان گرامی قرار داده می شود.

شما میتوانید از لیست پایین متن تعدادی از کتاب ها را مطالعه فرمایید.

در اين هنگام به فرزندش موسى اشاره كرد و فرمود: «خدا  نور خود را تأييد مى كند، گرچه گروهى آن را نخواهند».

اسماعيل را دفن كردند، امام از حاضران پرسيدند: «آنكه در اين جا دفن شد كه بود؟»

همه گفتند: «فرزندتان اسماعيل».

امام فرمودند: «خدايا گواه باش». سپس دست فرزند خود موسى را گرفتند و گفتند: «هُوَ الْحَقُّ وَالْحَقُّ مَعَهُ وَمِنْهُ اِلى اَنْ يَرِثَ اللّهُ الاَْرْضَ وَمَنْ عَلَيْها; او بر حق و با حق است و حق از اوست تا روز رستاخيز».[56]

4. منصور بن حازم مى گويد به امام صادق عرض كردم:

«پدر و مادرم فداى شما باد; هر صبح و شام جان ها در معرض مرگ قرار دارند، اگر براى شما چنين پيش آيد چه كس امام ما خواهد بود؟».

امام دست بر شانه راست فرزندش ابوالحسن موسى زد و فرمود: «اگر براى من پيش آمدى رخ داد، اين فرزندم امام شما خواهد بود». و آن گرامى در آن هنگام پنج ساله بود و عبدالله فرزند ديگر امام صادق ـ كه بعدها برخى به امامت او عقيده مند شدند ـ نيز در آن مجلس با ما بود.

5. شيخ مفيد ـ كه رحمت گسترده خداوند به روان پاك او باد ـ مى گويد: «گروهى از بزرگان ياران حضرت امام ششم ـ كه درود خدا بر او ـ مانند: مفضل بن عمر، معاذ بن كثير، عبدالرحمن بن حجاج، فيض بن مختار، يعقوب سراج، سليمان بن خالد، صفوان جمال و ديگران ـ كه ذكر نامشان به درازا مى كشد ـ موضوع جانشينى حضرت امام كاظم(عليه السلام)را روايت كرده اند و نيز از اسحق و على دو برادر امام موسى كاظم كه در فضل و ورع و تقواى آنان ترديدى نيست، روايت شده است.[57]

اشتراک نشریات رایگان

سامانه پاسخگویی