متن کتاب های موسسه در راه حق (آزمایشی)

در این قسمت که به صورت آزمایشی راه اندازی شده متن کتاب های موسسه جهت مطالعه آنلاین مخاطبان گرامی قرار داده می شود.

شما میتوانید از لیست پایین متن تعدادی از کتاب ها را مطالعه فرمایید.

درود خدا بر او باد كه امام راستين بود، و بهترين بود، در رهبرى و خصلت هاى خداگون و همواره تا انسان بجاست از لب شهيدان و آزادگان بر او درود باد.

بررسى و تحكيم امامت آن حضرت

امامان گرامى ما را رسم بر اين بود كه براى شناساندن امام و مرجع علمى و سياسى و دينى بعد از خويش; به نام و شخص او تصريح مى فرمودند تا براى آنها كه مى خواستند از اين رهگذر سوء استفاده هاى سياسى بكنند، مفرّى باقى نماند و شيعيان راستين; امام و جانشين واقعى را باز شناسند; از اين رو، در مورد امام كاظم(عليه السلام) نيز، پدر گراميشان با وجود حكومت پرخفقان عباسى، باز در مواردى بسيار به امامت آن حضرت پس از خويش تصريح فرموده اند كه تنها به چند نمونه اكتفا مى شود:

1. على بن جعفر گويد: پدرم امام صادق(عليه السلام) به گروهى از اصحاب و خواص خويش فرمود: «سفارش مرا در مورد فرزندم موسى بپذيريد، زيرا او از همه فرزندان من و نيز از همه كسانى كه از من به يادگار مى مانند، برتر است و جانشين من، پس از من و حجت خداوند بر همه بندگان خدا خواهد بود».[54]

2. عمر بن ابان مى گويد: امام صادق(عليه السلام)، امامان پس از خود را ياد كرد.

من اسماعيل فرزند ايشان را نام بردم; فرمود: «نه، به خدا سوگند اين كار به اختيار ما نيست، به دست خداست».[55]

3. زراره يكى از برجسته ترين شاگردان امام صادق(عليه السلام)مى گويد: خدمت آن بزرگ رسيدم; سرور فرزندانش موسى(عليه السلام) سمت راست آن گرامى و جنازه اى ـ كه جنازه فرزند ديگرش اسماعيل بود ـ روبروى حضرت قرار داشت.

اشتراک نشریات رایگان

سامانه پاسخگویی