متن کتاب های موسسه در راه حق (آزمایشی)

در این قسمت که به صورت آزمایشی راه اندازی شده متن کتاب های موسسه جهت مطالعه آنلاین مخاطبان گرامی قرار داده می شود.

شما میتوانید از لیست پایین متن تعدادی از کتاب ها را مطالعه فرمایید.

يك بار پرسيد: «آن لباس از آن كيست؟»

ربيع گفت: «لباس نيست، موسى بن جعفر است كه اغلب در حال سجود و عبادت پروردگار زمين را بوسه مى زند».

هارون گفت: «به راستى كه او از عبّاد بنى هاشم است».

ربيع پرسيد: «پس چرا دستور مى دهى كه در زندان بر او بسيار سخت بگيرند».

گفت: «هيهات، چاره اى جز اين نيست!!».[39]

* * *

* يك بار، هارون كنيزى ماه چهره را به عنوان خدمتكارى آن گرامى فرستاد و در باطن بدين قصد كه اگر امام به او تمايلى نشان دادند، از اين طريق دست به تبليغاتى عليه آن گرامى بزند. امام به آورنده دخترك گفت: «شما به اين هديه ها دلبسته ايد و بدان ها مى نازيد; من به اين هديه و امثال آن نيازى ندارم».

هارون خشمگين شد و دستور داد كه كنيز را به زندان ببرد و به امام بگويد : «ما تو را با رضايت خود تو به زندان نيفكنده ايم (يعنى ماندن اين كنيز هم بستگى به رضايت تو ندارد)».

چيزى نگذشت كه جاسوسان هارون كه مأمور گزارش ارتباطات كنيز با امام بودند به هارون خبر بردند كه كنيزك، بيشتر اوقات در حال سجده است. هارون گفت: «به خدا سوگند، موسى بن جعفر او را افسون كرده است».

اشتراک نشریات رایگان

سامانه پاسخگویی