متن کتاب های موسسه در راه حق (آزمایشی)

در این قسمت که به صورت آزمایشی راه اندازی شده متن کتاب های موسسه جهت مطالعه آنلاین مخاطبان گرامی قرار داده می شود.

شما میتوانید از لیست پایین متن تعدادی از کتاب ها را مطالعه فرمایید.

هارون گفت : «از ما چيزى نمى خواهيد؟»

امام فرمود : «نه، مى خواهم به خانه خويش بازگردم».

هارون گفت : «در اين مورد بايد فكر كنيم».[37]

عبادت

شناخت ويژه آن گرامى از خداوند و انس روحى وى با پروردگار بزرگ و نورانيت ذاتى وى كه ويژه امامان پاك است; همه او را به عبادتى گرم و راز و نيازى عاشقانه با خدا سوق مى داد. وى عبادت را همانسان كه خداوند در قرآن به عنوان غايت آفرينش شناسانده است; مى دانست و به هنگام فراغت از كارهاى اجتماعى; هيچ كارى را هم سنگ آن قرار نمى داد.

* هنگامى كه به دستور هارون به زندان افتاد; چنين فرمود: «أَللّهُمَّ اِنّى طالَما كُنْتُ اَسْأَلُكَ اَنْ تُفْرِغَنى لِعِبادَتِكَ وَقَدِ اسْتَجَبْتَ مِنّى فَلَكَ الْحَمْدُ عَلى ذلِكَ;[38] خداوندگارا، چه بسيار مدت بود كه از تو مى خواستم مرا براى عبادت خويش، فراغت دهى، اينك دعايم را به اجابت رساندى; پس تو را بر اين سپاس مى گويم».

اين جمله، شدت اشتغال به كارهاى اجتماعى آن بزرگوار را در ايامى كه به زندان نيفتاده بودند، نيز مى رساند.

* هنگامى كه آن امام در زندان ربيع بود، هارون گاهى روى بامى كه مشرف به زندان امام بود، مى رفت و به داخل زندان نگاه مى كرد. هر بار مى ديد كه چيزى چون لباسى در گوشه زندان افكنده اند، و از جاى نمى جنبد.

اشتراک نشریات رایگان

سامانه پاسخگویی