متن کتاب های موسسه در راه حق (آزمایشی)

در این قسمت که به صورت آزمایشی راه اندازی شده متن کتاب های موسسه جهت مطالعه آنلاین مخاطبان گرامی قرار داده می شود.

شما میتوانید از لیست پایین متن تعدادی از کتاب ها را مطالعه فرمایید.

علت اين نقل و انتقالات متوالى آن بود كه هارون هر بار از زندانبانهاى آن بزرگوار مى خواست تا امام را از ميان بردارند; اما هيچ يك از اين زندانبانان او تن به اين كار ندادند، تا اين دژخيم آخرين يعنى سندى بن شاهك; كه به اشارت هارون آن عزيز را مسموم كرد و پيش از درگذشت وى; گروهى از شخصيت هاى معروف را حاضر ساخت تا گواهى دهند كه حضرت موسى كاظم(عليه السلام)مورد سوء قصد قرار نگرفته و با مرگ طبيعى در زندان از دنيا مى رود. و با اين حيله مى خواست حكومت عباسى را از قتل آن بزرگوار، تبرئه كند و هم جلوى شورش احتمالى هواداران آن امام را بگيرد.[31]

اما، هوشيارى و نستوهى آن امام، آنان را رسوا ساخت، همين كه شهود به آن حضرت نگريستند; ايشان با وجود مسموميت شديد و بدى احوال و ضعف حال به شهود فرمودند:

«مرا به وسيله نُه عدد خرما مسموم ساخته اند; بدنم فردا سبز خواهد شد و پس فردا از دنيا خواهم رفت».[32]

و چنين شد كه آن سترگ راد، خبر داد.

دو روز بعد; 25 رجب سال 183 هجرى قمرى[33]، آسمان به سوگ نشست; و زمين نيز، و همه اهل ايمان و بويژه شيعيان كه رهبر راستين خويش را از كف داده بودند.

* اينك، خطاب به آن شهيد بزرگ، بگوييم:

آن هنگام، در غروبگهان كه سرشاخه هاى سرفراز نخل، به نوازش نسيم سربن گوش يكدگر مى نهند; نشيد حماسه آرام زندگانى تو را نجوا مى كنند و پيام بيدادها كه بر تو رفته است، با نسيم پيام آور، مى گذارند.

آن هنگام در بهاران كه بغض مغموم و گرفته آسمان مى تركد و رگبار سرشك ابر، سرازير مى شود; اين اشك اندوه پيروان ستم كشيده توست كه به پهناى گونه تاريخ، بر تو گريسته اند...

اشتراک نشریات رایگان

سامانه پاسخگویی